Od roku 2019 pořádáme v Radíkově zimní turistický pochod „Po stopách Yettiho“

© 2015-2019 KCTSternberk.cz - veškerá práva náleží jejich autorům - používání textu, fotografie a jiných dat je možné jen po předchozím souhlasu autora a provozovatele webu.