Všechny medaile už jsou rozebrány.

Příští rok necháme opět vyrobit kovové medaile na Jarní putování, tak se můžete těšit.

Děkujeme všem, kteří se registrovali a všechny ostatní také očekáváme na pochodu a cyklovýšlapu 5. května 2018 ve Šternberku.

© 2015-2022 KCTSternberk.cz - veškerá práva náleží jejich autorům - používání textu, fotografie a jiných dat je možné jen po předchozím souhlasu autora a provozovatele webu.