Akce v roce 2019, které jsme uskutečnili, přehledně zobrazené na mapce 😉

© 2015-2019 KCTSternberk.cz - veškerá práva náleží jejich autorům - používání textu, fotografie a jiných dat je možné jen po předchozím souhlasu autora a provozovatele webu.